Benthem Gratama – Duurzaamheid begint bij jezelf

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Benthem Gratama – Duurzaamheid begint bij jezelf

“Iemand moet het initiatief nemen. De vraag is altijd: wie doet het? Je ziet dat het management zo’n initiatief van enkele voorlopers wel oppakt. Dan zien ze de toegevoegde waarde en begint duurzaamheid ook werkelijk te leven.”

Aan het woord zijn Bram van de Kam en Martijn Kerkdijk, advocaten bij Benthem Gratama. “Een kantoor dat midden in de Zwolse samenleving staat en actief zoekt naar mogelijkheden een waardevolle bijdrage te leveren aan die samenleving”, zeggen ze.

De (bouw)praktijk

Benthem Gratama is onder meer actief in de bouwpraktijk. Dat heeft dus alles te maken met hoe je letterlijk en figuurlijk de samenleving inricht. “Oók in dat opzicht maken we vanzelfsprekend deel uit van de Zwolse samenleving. Het is dus logisch dat we ons afvragen hoe je dat duurzaam kunt doen. En met onze specifieke kennis en ervaring kunnen we daar een bijdrage aan leveren, zoals bijvoorbeeld bij aanbestedingsprocedures. Wij kunnen beoordelen wat nou werkelijk het economisch meest voordelige aanbod is.”

Overigens kan duurzaamheid nog wel eens op belemmerende regels en wetten stuiten. Daar kunnen de gespecialiseerde advocaten van Benthem Gratama wat aan doen. In dat kader wijzen Van de Kam en Kerkdijk als voorbeeld op de ‘klimaatzaak’ van Urgenda. Een op voorhand wellicht kansloze zaak die tot succes heeft geleid doordat mensen, waaronder ook advocaten, een stap verder durven te gaan en hun nek uitsteken. Duurzaamheid heeft dat nodig!

Ondersteuning lokale initiatieven

Ook andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden door Benthem Gratama ondersteunt. Meerdere advocaten dragen hun steentje bij door plaats te nemen in besturen van lokale verenigingen of stichtingen en staan deze organisaties daarnaast vanuit hun kennis en ervaring met raad en daad bij.

Footprint

Naast het leveren van een bijdrage aan anderen kijkt het kantoor ook naar de eigen duurzame footprint. Het pand waarin Benthem Gratama is gevestigd, is oud en nog steeds in gebruik. Dat is oók duurzaam. Duurzame verbeteringen aan het pand zijn zeker nog mogelijk Zo wordt de conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Ook het verminderen van het gebruik van papier leidt tot een duurzamere footprint. Als voorbeeld noemen beiden de verbetering van de werkplekken van de medewerkers, die leidt tot minder klachten, meer welbevinden, meer plezier, een hogere productiviteit en dus een duurzamere footprint.

Belangrijker is echter nog dat duurzaamheid een onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe ondernemingsplan van Benthem Gratama. Dat zorgt voor meer bewustwording bij management en medewerkers. En zo’n plan is essentieel voor het slagen van MVO, aldus Van de Kam. “Zonder plan is elk besluit een ad-hoc besluit en zit er geen lijn in. Dan word je door elk initiatief overvallen en maak je geen weloverwogen keuzes.”

Ook thuis zijn Van de Kam en Kerkdijk zich bewust van het belang van duurzaamheid. Kerkdijk realiseert zich dat alles te maken heeft met bewustzijn, ook bij de kinderen. Dat is sterk groeiende al is er nog genoeg te doen. Zo staan onder meer zonnepanelen nog op het lijstje van Kerkdijk. Van der Kam is er al langer mee bezig en wil na de zonnepanelen graag aan de slag met warmte-/koude-opslag.

Toekomst

Duurzaamheid is voor Benthem Gratama niets nieuws meer. In de toekomst zal MVO een vast onderdeel van het beleid zijn. Want duurzaamheid begint nu eenmaal bij jezelf, aldus de heren.

Meer berichten

DEELNEMERS

Leadex

Leadax is producent van duurzame en circulaire waterkerende bouwmaterialen, zoals een loodvervanger en dakbedekking. Als grondstof voor hun producten gebruiken zij gerecycled PVB, de veiligheidsfolie

DEELNEMERS

Schagen

Schagen Groep is actief in de bouw (Salverda Bouw B.V.) en de grond-, weg- en waterbouw (Schagen Infra). We werken aan een duurzame leefomgeving en